Innhold

Artikkelarkiv

 1. Biologisk helsefare

  Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6 stiller krav om at arbeidstakerne i alle bransjer og alle yrker skal ha beskyttelse mot helseskade fra mikroorganismer og stoffer fra dem.

 2. Risikovurdering av kjemikalier

  Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte.

 3. Stoffkartotek

  Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. 

 4. Enkle råd for konfliktløsing i et arbeidsforhold

  Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres det ikke, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem. I verste fall kan det lede til psykososiale problemer for de involverte.

 5. Hva er inkluderende arbeidsliv (IA)?

  Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

 6. Livsfasepolitikk og seniorpolitikk

  En livsfaseorientert personalpolitikk er tilpasset de behovene som den enkelte medarbeider har i de forskjellige fasene av yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid og livssituasjon for øvrig.

 7. Hva er riktig reaksjon - oppsigelse, suspensjon eller avskjed?

  Om du vurderer å avslutte arbeidsforholdet til en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for. Loven stiller krav til at arbeidsgiver kan dokumentere en grundig og saklig prosess i forkant av sine avgjørelser.

 8. Sykefravær: Oppfølging skritt for skritt

  Denne veilederen viser hva man som arbeidsgiver må passe på i de forskjellige trinn av sykefraværsoppfølgingen.

 9. Artikkel

  Spørsmål 2

  ingress til spørsmål

 10. Hva er lurt å tenke på i beredskapsarbeidet?

  All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss?