Innhold

Artikkelarkiv

 1. Sertifisert opplæring og personlig sertifikat

  For noen typer av arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert instruktør eller også et eget, personlig sertifikat.

 2. Dokumentert sikkerhetsopplæring

  Basert på arbeidsgivers risikovurdering skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

 3. Krav til HMS-kurs for leder

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 4. Særregler: Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering

  Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering, jf. permitteringslønnsloven § 1 (3). For fiskeindustribedrifter gjelder det således ingen lønnsplikt ved permitteringer etter denne loven.

 5. Hvordan kan vi forebygge arbeidsrelatert stress?

  Arbeidsrelatert stress kan vurderes og forebygges på den samme systematiske måten som benyttes for andre helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

 6. Arbeidsrelatert stress

  Psykososiale risikoer og arbeidsrelatert negativt stress er blant de største utfordringene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette har en betydelig innvirkning på helsetilstanden til enkeltpersoner og på organisasjoner og nasjonale økonomier.

 7. Når kan en midlertidig ansatt kreve å bli fast ansatt?

  I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i ulike midlertidige ansettelser. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

 8. Rett til redusert arbeidstid?

  En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid - av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller andre omsorgsoppgaver.

 9. Lovfestet krav om pauser

  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-9 har arbeidstaker krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

 10. Lovfestet krav om hviletid

  Det er kravet til daglig og ukentlig hviletid som setter begrensningene for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av 24 timer (døgn) og i løpet av en sjudagersperiode (uke).