Innhold

Artikkelarkiv

 1. Avvikende arbeidstidsordninger

  Ved passivt arbeid eller beredskapsvakt tillates lengre daglig og ukentlig arbeidstid. Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid.

 2. Når er søn- og helligdagsarbeid tillatt?

  Søndager og helligdager skal som utgangspunkt være arbeidsfrie dager. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak slik at søn- og helligdagsarbeid allikevel er tillatt.

 3. Støy til ytre miljø

  Når støy blir forurensing: Driver du en virksomhet så skal du ha en oversikt over det støynivået som virksomheten genererer.

 4. Vibrasjoner

  Vi skiller mellom hånd/armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner

 5. Støy og arbeidsmiljø

  Støy er definert som uønsket lyd. Det kan derfor variere fra person til person hva som oppleves som støy.

 6. Når har man krav på permisjon?

  Etter arbeidsmiljøloven (AML) kan man ha krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nære pårørende, utdannelse, militærtjeneste, offentlige verv og religiøse høytider

 7. Lærlinger og lærlinglønn: Dette må du som arbeidsgiver vite

  Hvordan håndterer du lønn, overtid, pensum og svenneprøven for lærlinger? Her finner du råd om dette.

 8. Sikkerhetskultur

  Sikkerhetskultur henger sammen med organisasjonskultur, og kan være vanskelig å skille. Vi kan si at sikkerhetskultur handler om den delen av organisasjonskulturen som retter seg mot sikkerheten. Det er organisasjonens evne til å styre sikkerhet.

 9. Sikkerhet og sikring

  Hva er sikkerhet? Selv om de fleste har et forhold til begrepet er det ikke enkelt å definere. For hva er sikkerhet, og hvordan måler vi det? Ofte blir sikkerhet relatert til hva sikkerhet ikke er, nemlig fravær av sikkerhet, som i antall dødsfall og ulykker.

 10. Beredskapsplaner for krisesituasjoner

  En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i ulike krisesituasjoner.