Innhold

Artikkelarkiv

 1. Offentlige anskaffelser: NHOs eksperter kan hjelpe din bedrift

  Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål.

 2. Ansvar for HMS hos underleverandør

  Flere bedrifter har avtaler med ulike underentreprenører som utfører arbeid på oppdrag fra dem. Hvilke krav stilles til bedriftene i forhold til HMS overfor disse entreprenørene?

 3. Godkjent renholdsbedrift

  Alle som kjøper renholdstjenester er pålagt å kontrollere at renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet.

 4. Arbeid av ungdom

  Når barn under 18 år skal benyttes i arbeid skal arbeidsgiver foreta en særskilt vurdering av den risikoen de kan utsettes for før arbeidet igangsettes.

 5. Godt arbeidsmiljø er god butikk

  Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en god investering hvis det gjøres på riktig måte.

 6. Regelverk

  Her får du en oppdatert oversikt over det mest sentrale HMS-regelverket slik som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene. Det varierer fra bransje til bransje hvilke krav man er omfattet av.

 7. Hvorfor HMS-arbeid?

  Å jobbe godt med HMS gjør arbeidsplassen attraktiv både for ansatte og eventuell nyrekruttering.

 8. Tunge løft

  Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning.

 9. Biologisk helsefare

  Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6 stiller krav om at arbeidstakerne i alle bransjer og alle yrker skal ha beskyttelse mot helseskade fra mikroorganismer og stoffer fra dem.

 10. Risikovurdering av kjemikalier

  Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte.