Innhold

Artikkelarkiv

 1. risikostyring

  Arbeidsgivere skal vurdere risiko ved alenearbeid

  Sørg for nødvendige rutiner og opplæring for å sikre arbeidstakere som jobber alene.

 2. Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

 3. Derfor bør du ha lærlinger

  Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.

 4. Ansettelse av utenlandske statsborgere

  Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap.

 5. Hvordan bli lærlingbedrift?

  Veiledning, tilskuddsordninger og Fylkeskommunens opplæringskontor.

 6. Innleie av utenlandsk arbeidskraft

  Innleid arbeidskraft trenger arbeids- og oppholdstillatelse. Men det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at alt er i orden - ikke innleier.

 7. Hvem er hvem i lærlingordningen?

  Dette er de viktigste aktørene du bør kjenne til

 8. Ergonomi

  God ergonomi handler om å tilpasse omgivelsene til det som er naturlig for kroppen. Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig.

 9. Hva er industrivern?

  Industrivern er bedriftens egen beredskap mot uønskede hendelser, og skal kunne håndtere hendelser frem til evt. nødetater kommer frem til stedet.

 10. Når kan bedriften nedbemanne?

  Det er tre grunnvilkår for oppsigelse ved nedbemanning: Saklig behov, at det er gjort en interesseavveining, og at det ikke foreligger annet passende arbeid.