Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  HMS for gründere: Hva må jeg gjøre

  Det finnes en rekke lovkrav man må forholde seg til som arbeidsgiver, også når det gjelder HMS og arbeidsmiljø. Det viktigste er likevel at du har tenkt over hva som kan utgjøre en risiko hos deg, og eventuelt ha noen tiltak for å redusere risiko.

 2. Artikkel

  Personopplysninger om lovovertredelser

  Opplysninger om en persons straffedommer og lovovertredelser er personopplysninger. Det er strenge vilkår for bedrifter for å behandle slike opplysninger.

 3. Artikkel

  Sensitive opplysninger og behandlingsgrunnlag

  Det er strenge regler om beskyttelse av sensitive opplysninger. En bedrift som skal behandle slike opplysninger må derfor grundig sikre seg at riktig behandlingsgrunnlag er på plass.

 4. Artikkel

  NHO Kurs: Lokale forhandlinger

  Hvordan skape en felles forståelse for hva som er et riktig resultat i de lokale forhandlingene?

 5. Artikkel

  NHO Kurs: Digital kommunikasjon

  Lær hvordan du jobber med bedriftens nettside, Facebook og Instagram for å øke salg, bygge omdømme, nå ut med budskap og engasjere dine kunder.

 6. Artikkel

  Sykepenger: Refusjon ut over arbeidsgiverperioden

  Rundt 70 % av arbeidsgivere forskutterer lønn under sykdom. I forbindelse med innføring av ny digital sykmeldingsordning har NHO fått noen spørsmål om hvordan man best kan opprettholde kontroll over refusjon av sykepenger med ny ordning.

 7. Artikkel

  Cyberforsikring

  NHO Forsikring tilbyr Cyber forsikring gjennom Tryg Forsikring. Mer enn 55 prosent av alle norske bedrifter har vært utsatt for et cyberangrep. Angrepene blir stadig mer omfattende, og kan bli svært kostbare for bedriften. Mange bedrifter har ikke den nødvendige beredskap som kreves for å håndtere et alvorlig angrep. Trygs Cyberforsikring gir bedriften rask og profesjonell assistanse ved et cyberangrep.

 8. Artikkel

  Spørsmål og svar om plassering av ferien

  Få svar på dine spørsmål om avvikling av ferie. Når må ferien fastsettes, kan man legge ferien til oppsigelsestiden, og mye mer.