Innhold

Artikkelarkiv

 1. Downsizing – selection among employees

  When an enterprise has made a decision to reduce the staff, the question of which employees are to be considered for dismissal arises. A selection based on more specific criteria must be made.

 2. Downsizing

  This guide deals with staff reductions due to circumstances concerning the employer, such as reduced sales, new technology, changed influx of orders or other changed needs. The purpose of the guide is to enable you to implement staff reductions in your enterprise in a correct manner and thus minimize the risk of resource-demanding conflicts with employees who are dismissed.

 3. Dismissal

  A notice of dismissal should never come as a surprise to an employee. The goal must always be to make the employment relationship work. In order to avoid conflict in connection with dismissals, it is important that the process prior to the dismissal has been correct. If the employee’s execution of his/her work (after the expiry of the trial period) has developed in such a way that it does not meet reasonable expectations, one may, as a last resort, dismiss the employee. Before reaching this point, however, one has to go through a comprehensive process.

 4. Karantenetid - spørsmål og svar om karantene ved bruk av midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

  For å begrense adgangen til gjentatte midlertidige ansettelser er det innført karantene ved avslutning av ansettelsesperioden - en kvote for mange som kan ansettes midlertidig på generelt grunnlag, og begrensinger i adgangen til gjennomsnittsberegning. Få svar på alle dine spørsmål om karantenetid ved midlertidige ansettelser i listen nedenfor.

 5. Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

  Arbeidsgivere har anledning til å ansette noen midlertidig i inntil 12 måneder, uten at behovet er av midlertidig karakter, slik tilfellet er ved vikarbruk eller prosjektarbeid. Det gjelder noen vilkår for denne typen ansettelser. Finn svar på alle spørsmålene dine i listen nedenfor.

 6. Midlertidig ansettelse

  Basis for temporary employment

  The Working Environment Act specifies six different grounds for temporary employment. In this article they are reviewed chronologically, from A to F

 7. HMS-rådgivere i NHO

  De fleste av NHOs landsforeninger har egne kontaktpersoner i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. De gir bedriftene råd og lager bransjetilpasset materiell. Flere landsforeninger tilbyr også lokale nettverk og individuell bistand. Ta kontakt - gode råd er ikke dyre.

 8. Veiviser for inkludering

  Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til hvilke tiltak, støtte- og virkemidler for inkludering NAV tilbyr. I samarbeid med partene har de derfor laget en ny nettside som gir oversikt over disse virkemidlene og mulighetene de gir.

 9. NHO Gründer

  Scandic Hotels: Ønsker NHO Gründer velkommen

  I Scandic Hotels ønsker vi å handle og samarbeide med lokale småskala-leverandører over hele landet. Mangelfulle systemer hos nystartede bedrifter kan være et hinder for dette.

 10. Artikkel

  NHO Kurs: Arbeidsgivers styringsrett

  Ikke sjelden oppstår spørsmål om arbeidsgiver kan bestemme noe i et arbeidsforhold. Kan arbeidsoppgaver endres, kan arbeidsstedet flyttes eller kan arbeidsmetodikken legges om?