Innhold

Artikkelarkiv

 1. Korona

  Arbeidstid og korona

  Koronakrisen har for mange virksomheter medført økt fravær blant de ansatte grunnet karantene, sykdom eller omsorg for barn. Andre virksomheter opplever økt etterspørsel etter varene de produserer, eller tjenestene de leverer. Denne situasjonen kan medføre behov for å utvide arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid for ansatte som er på jobb.

 2. EBHR tilbyr Covid-19 tilpasset medarbeiderundersøkelse

  EBHR har utviklet en undersøkelse som måler sentrale faktorer ved den nye arbeidssituasjonen skapt av Covid-19. Tiltakene iverksatt i forbindelse med Covid-19 har medført endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet, og temaområdene vi måler er skreddersydd for å kunne fange opp relevant informasjon knyttet til dette.

 3. Artikkel

  Få støtte til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriften

  For å styrke bedriftens konkurransekraft, omstilling og verdiskaping under og etter koronakrisen, kan bedriften få støtte til innovasjonsprosjekter.

 4. Korona

  Veileder ved gjenåpning av kontor

  Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av NHO og LO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som planlegger en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene. Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av gjenåpningen og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer. Veilederen gir også råd om individuelle forebyggende tiltak.

 5. Artikkel

  Oppgradering av Risikovurderingsverktøyet

  Hei! Vi oppgraderer nå Risikovurderingsverktøyet med ny funksjonalitet. Vi regner med at Risikostyringsverktøyet er tilgjengelig igjen fra kl.2000

 6. Artikkel

  Uførepensjon fra arbeidsgiver

  Uførepensjon er en forsikring som skal sikre arbeidstakeren ved redusert inntektsevne som følge av arbeidsuførhet. Uførepensjon er en valgfri dekning i privat sektor, og bedrifter kan derfor velge om de vil ha dette som et personalgode for sine ansatte.

 7. Artikkel

  Uføretrygd fra folketrygden

  Uføretrygd er en ytelse som skal sikre inntekt for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade.

 8. Artikkel

  Lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere

  Permitterte arbeidstakere har med virkning fra 20. mars 2020 krav på "full lønn" i 20 dager. Denne perioden er delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager).

 9. Artikkel

  Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

  Se kort hva ordninger for kompensasjon av tapt inntekt, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.

 10. Artikkel

  Hva innebærer en konkurs?

  Hva innebærer en konkurs for selskapet, aksjonærene, styremedlemmer, de ansatte, kunder mv.? Les mer om dette her.