Innhold

Artikkelarkiv

 1. Karantenetid - spørsmål og svar om karantene ved bruk av midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

  For å begrense adgangen til gjentatte midlertidige ansettelser er det innført karantene ved avslutning av ansettelsesperioden - en kvote for mange som kan ansettes midlertidig på generelt grunnlag, og begrensinger i adgangen til gjennomsnittsberegning. Få svar på alle dine spørsmål om karantenetid ved midlertidige ansettelser i listen nedenfor.

 2. Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

  Arbeidsgivere har anledning til å ansette noen midlertidig i inntil 12 måneder, uten at behovet er av midlertidig karakter, slik tilfellet er ved vikarbruk eller prosjektarbeid. Det gjelder noen vilkår for denne typen ansettelser. Finn svar på alle spørsmålene dine i listen nedenfor.

 3. Basis for temporary employment

  The Working Environment Act specifies six different grounds for temporary employment. In this article they are reviewed chronologically, from A to F

 4. HMS-rådgivere i NHO

  De fleste av NHOs landsforeninger har egne kontaktpersoner i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. De gir bedriftene råd og lager bransjetilpasset materiell. Flere landsforeninger tilbyr også lokale nettverk og individuell bistand. Ta kontakt - gode råd er ikke dyre.

 5. Veiviser for inkludering

  Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til hvilke tiltak, støtte- og virkemidler for inkludering NAV tilbyr. I samarbeid med partene har de derfor laget en ny nettside som gir oversikt over disse virkemidlene og mulighetene de gir.

 6. NHO Gründer

  Scandic Hotels: Ønsker NHO Gründer velkommen

  I Scandic Hotels ønsker vi å handle og samarbeide med lokale småskala-leverandører over hele landet. Mangelfulle systemer hos nystartede bedrifter kan være et hinder for dette.

 7. Artikkel

  NHO Kurs: Arbeidsgivers styringsrett

  Ikke sjelden oppstår spørsmål om arbeidsgiver kan bestemme noe i et arbeidsforhold. Kan arbeidsoppgaver endres, kan arbeidsstedet flyttes eller kan arbeidsmetodikken legges om?

 8. Artikkel

  NHO Kurs: Arbeidsforhold fra start til slutt

  Har din bedrift en strategi for å utvikle dine medarbeidere? Kan god ledelse og ett bevisst forhold til dine medarbeideres kompetanse, gi deg ett fortrinn?

 9. Artikkel

  NHO Kurs: Nedbemanning

  Loven setter klare føringer for hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

 10. Artikkel

  NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

  Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter?En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.