Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  NHO Kurs: Arbeidsforhold fra start til slutt

  Har din bedrift en strategi for å utvikle dine medarbeidere? Kan god ledelse og ett bevisst forhold til dine medarbeideres kompetanse, gi deg ett fortrinn?

 2. Artikkel

  NHO Kurs: Nedbemanning

  Loven setter klare føringer for hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

 3. Artikkel

  NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

  Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter?En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.

 4. Artikkel

  NHO Kurs: Systematisk lønnsfastsettelse

  Lønn er viktig. Bedriften investerer store summer i sine medarbeidere, og for medarbeiderne er lønn den viktigste faktoren i egen økonomi. I tillegg oppfattes lønn som et symbol for verdsettelse, der medarbeidere sammenligner egen lønn med andre, både i og utenfor bedriften.

 5. Hva skal en attest inneholde?

  Bestemmelsen om kravet til attest følger av arbeidsmiljøloven § 15-15. Av bestemmelsen fremgår det at arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver.

 6. Artikkel

  Bruk av informasjonskapsler (cookies)

  Informasjonskapsler, ofte kalt cookies, er små tekstfiler som lastes ned og lagres på din datamaskin av nettsider som du besøker. Disse brukes for at nettsiden skal kunne virke, ha smidige funksjoner og til å samle informasjon til eieren av nettsiden.

 7. NHO Gründer

  NHO Pensjon for gründere

  Å være grunder kan være en livsstil. Alt som ansatte tar for gitt, må grundere ordne selv: Offentlige krav, kontorleie, bedriftens forsikringer og ikke minst pensjon. Heldigvis kan NHO Pensjon hjelpe deg med det siste, så har du én ting mindre å tenke på!

 8. Bruk digital oppfølgingsplan!

  Ved sykdom har arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge for at den sykmeldte skal kunne være i arbeid hvis mulig.

 9. Bruk bedriftshelsetjenesten riktig

  Mange bransjer er pålagt å ha tilknytting til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

 10. Digitalt verktøy for HMS-risiko

  Få oversikt og dokumentasjon på risikovurdering og handlingsplan. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjennomføre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan.