Innhold

Artikkelarkiv

 1. Downsizing – selection among employees

  When an enterprise has made a decision to reduce the staff, the question of which employees are to be considered for dismissal arises. A selection based on more specific criteria must be made.

 2. Downsizing

  This guide deals with staff reductions due to circumstances concerning the employer, such as reduced sales, new technology, changed influx of orders or other changed needs. The purpose of the guide is to enable you to implement staff reductions in your enterprise in a correct manner and thus minimize the risk of resource-demanding conflicts with employees who are dismissed.

 3. Dismissal

  A notice of dismissal should never come as a surprise to an employee. The goal must always be to make the employment relationship work. In order to avoid conflict in connection with dismissals, it is important that the process prior to the dismissal has been correct. If the employee’s execution of his/her work (after the expiry of the trial period) has developed in such a way that it does not meet reasonable expectations, one may, as a last resort, dismiss the employee. Before reaching this point, however, one has to go through a comprehensive process.

 4. Basis for temporary employment

  The Working Environment Act specifies six different grounds for temporary employment. In this article they are reviewed chronologically, from A to F

 5. HMS-rådgivere i NHO

  De fleste av NHOs landsforeninger har egne kontaktpersoner i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. De gir bedriftene råd og lager bransjetilpasset materiell. Flere landsforeninger tilbyr også lokale nettverk og individuell bistand. Ta kontakt - gode råd er ikke dyre.

 6. Veiviser for inkludering

  Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til hvilke tiltak, støtte- og virkemidler for inkludering NAV tilbyr. I samarbeid med partene har de derfor laget en ny nettside som gir oversikt over disse virkemidlene og mulighetene de gir.

 7. NHO Gründer

  Scandic Hotels: Ønsker NHO Gründer velkommen

  I Scandic Hotels ønsker vi å handle og samarbeide med lokale småskala-leverandører over hele landet. Mangelfulle systemer hos nystartede bedrifter kan være et hinder for dette.

 8. Artikkel

  NHO Kurs: Arbeidsforhold fra start til slutt

  Har din bedrift en strategi for å utvikle dine medarbeidere? Kan god ledelse og ett bevisst forhold til dine medarbeideres kompetanse, gi deg ett fortrinn?

 9. Artikkel

  NHO Kurs: Nedbemanning

  Loven setter klare føringer for hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

 10. Artikkel

  NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

  Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter?En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.