Innhold

Artikkelarkiv

 1. Egenmelding

  Når kan man benytte egenmelding, hva er utvidet egenmelding og IA, hvor mange egenmeldingsdager kan man benytte i løpet av et år, og andre ting du kanskje lurer på om egenmelding.

 2. Artikkel

  Arbeidstakers krav om innsyn i personopplysninger

  En ansatt har rett til innsyn i de personopplysninger som arbeidsgiver har registret om ham/henne, typisk opplysninger i personalmappe og lønnssystemer, men også i elektroniske spor, metadata, personprofiler mv. Hva har egentlig den ansatte krav på og hvordan skal bedriften håndtere et innsynskrav?

 3. Sluttavtaler

  En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om avslutning av arbeidsforholdet.

 4. Artikkel

  Masteroppgaver om offentlige anskaffelser

  NHOs fond for offentlige anskaffelser delte ut stipender til masterstudenter som skrev om offentlige anskaffelser.

 5. Artikkel

  Årsoppgave 2020

  Årsoppgaven som danner grunnlag for kontingent 2020 skal innleveres innen 28. februar.

 6. Oppfinnelser på arbeidsplassen – har arbeidstaker krav på godtgjørelse for oppfinnelsen?

  Dersom en patenterbar oppfinnelse blir laget i forbindelse med et arbeidsforhold, kan arbeidstaker ha krav på kompensasjon.

 7. Drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1

  Før en eventuell oppsigelse skal det normalt, i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1, avholdes et drøftingsmøte. Denne artikkelen gir deg nødvendig informasjon for at du som arbeidsgiver skal lykkes ved gjennomføring av et drøftelsesmøte.

 8. Avskjed

  Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Arbeidstakeren må "gå på dagen" og har ikke rett til å arbeide ut oppsigelsestiden. Avskjed er den strengeste reaksjonsformen arbeidsgiver har overfor en arbeidstaker og kan kun benyttes ved grove pliktbrudd.

 9. Getting started with HSE work

  It is well established that a good working environment has a positive impact on both productivity and profitability. In addition, legislation stipulates certain requirements for which measures, activities and documentation a business must have in place when it comes to HSE.