Innhold

Artikkelarkiv

 1. Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

  27. mars la regjeringen frem en krisepakke som var særlig rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter, og 29. mai fulgte regjeringen opp med nye tiltak.

 2. Europeiske standarder for medisinsk utstyr og personlig verneutstyr tilgjengeliggjøres

  Standardene vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger.

 3. Artikkel

  Konkurskarantene

  Konkurskarantene betyr at en person i en periode på to år ikke kan ha verv som styremedlem eller daglig leder i aksjeselskap, næringsdrivende stiftelser og en del andre selskapsformer. Forbudet gjelder også for "reelle" verv, det vil si at personen utøver slike verve uten å være formelt registrert i Foretaksregisteret.

 4. Fjernledelse og arbeidsmiljø i koronatiden

  Koronaen er over oss, og mange må holde seg hjemme enten i isolasjon eller i karantene. Dette betyr at vi alle blir mer alene, og må klare oss uten mange av de kvaliteter vi ellers får gjennom arbeidsmiljøet. Og det er synd, for kanskje trenger vi disse kvalitetene mer enn noen gang.

 5. Artikkel

  Kan jeg søke om offentlig støtte i lys av koronautbruddet?

  Utbruddet av covid-19 har svært store konsekvenser for norsk næringsliv. Regjeringen har lansert en rekke konkrete tiltak i form av krisepakker for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet ellers.

 6. Artikkel

  Veileder om offentlige anskaffelser og korona-pandemien

  Veilederen er en praktisk veileder for innkjøpere og leverandører som skal bidra til å hjelpe begge parter til å komme frem til gode løsninger under korona-pandemien.

 7. Koronarelatert sykefravær som vilkår for refusjon av sykepenger fra NAV

  Lengden på arbeidsgiverperioden avhenger av om egen-/legemelding angir at fraværet er koronarelatert. Arbeidsgiver trenger altså noe informasjon om årsak til fravær for å få refusjon etter tre dager.

 8. Artikkel

  Korona og personvern på arbeidsplassen

  Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt.

 9. Artikkel

  Permittering og bruk av vikarer

  Flere bedrifter opplever for tiden midlertidig sysselsettingsmangel i deler av virksomheten sin, som gir saklig grunn til permittering. Samtidig kan det oppstå midlertidig behov for arbeidskraft i andre deler av virksomheten, for eksempel på grunn av sykdom eller annet fravær. Et relevant spørsmål er om virksomheten da kan bruke vikarer for å dekke behovet.