Innhold

Koronaviruset/Covid19 og offentlige anskaffelser

Kontrakt

Tiltak knyttet til koronavirus kan påvirke offentlige anskaffelser

Utbruddet av Koronaviruset har avstedkommet en rekke tiltak fra offentlige myndigheter som kan påvirke kontrakter som inngås på bakgrunn av regelverket for offentlige anskaffelser.

Det kan være ulike konsekvenser avhengig av hvor man er i anskaffelsesprosessen. Spørsmål som oppstår, relaterer seg både til lovligheten av direkteanskaffelser ved hastetilfeller og gjennomføring av anskaffelseskontrakten.

Det er på bakgrunn av Korona-utbruddet mange bedrifter som ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser, og det blir derfor et spørsmål om dette kan anses for mislighold. Spørsmålet om Force Majeure(FM)  kommer derfor raskt opp. 

I utgangspunktet må FM vurderes ut fra innholdet i den konkrete avtalen, og en tolkning av den. Dersom avtalen ikke sier noe, må avtalen vurderes individuelt på bakgrunn av avtaleretten. Det er relativt klart at utbruddet av Korona generelt sett vil oppfylle kravene til FM for kontrakter som ble inngått FØR utbruddet. Likevel er det viktig å understreke at hver kontrakt og dens innhold må vurderes individuelt.

Offentlige anskaffelseskontrakter reguleres etter alminnelig kontraktsrett med de begrensninger anskaffelsesretten setter til vesentlige endringer av kontrakten.

Logg inn og les mer om:

  • Offentlige anskaffelser og Force Major
  • Kontrakter inngått før utbruddet
  • Force Major hos underleverandører
  • Kontrakter som inngås etter utbruddet
  • Hasteanskaffelser og direkteinnkjøp

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"  

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Medlemmer med spørsmål relatert til koronaviruset

Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy

Se også informasjon her på Arbinn. Medlemmer kan kontakte oss via chat og telefon.
Kontaktinformasjon for spørsmål og hjelp om innlogging på Arbinn.no

Medlemsmøter med oppdateringer fra NHO og myndigheter. Vi har også medlemsmøter om ledelse.  Se medlemsmøter direkte eller i opptak

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemmer i NHO kan få hjelp av våre erfarne advokater.