Innhold

Digitalisering av offentlige anskaffelser

Kvinne ser på smart-telefon. Foto.
Som leverandør vil du møte ulike krav til digitalisering av anskaffelser når du skal levere tilbud eller gjennomføre en kontrakt med en offentlig virksomhet. Nytt regelverk for offentlige anskaffelser vil stille nye krav.

Etter det nye regelverket som trer i kraft 1. januar 2017, skal all kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiveren og leverandørene skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Ordinære epostløsninger vil ikke kunne brukes da disse ikke oppfyller sikkerhetskravene som stilles i nytt regelverk.

Dette gjelder over EØS-terskelverdi, men vil gi en klar forenklingsgevinst også dersom det tas i bruk for nasjonale anskaffelser.

Bestemmelsene innføres ikke umiddelbart, men gradvis. Det betyr at frem til 1. juli 2018 vil du kunne møte oppdragsgivere som fortsatt ber om papirbasert innlevering.

For å lese mer om hvordan du som leverandør skal forholde deg til digitale anbudsløsninger i det offentlige, se veiledningen hos anskaffelser.no