Innhold

Databehandleravtale

Skriver under på kontrakt.

En databehandler er en person eller virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige bedriften. Personvernforordningen krever at det foreligger en avtale mellom partene. Her kan du laste ned vår mal for databehandleravtale.

Eksterne aktører som behandler personopplysninger på vegne av bedriften, kalles databehandlere. Regnskapsførere og it-operatører er typiske databehandlere.  

Bedriften er alltid behandlingsansvarlig for personopplysninger som den selv samler inn og håndterer, selv om noe av arbeidet gjøres av databehandlere. Bedriften har altså et ansvar for at reglene om personopplysninger overholdes. Databehandleren skal bare behandle personopplysningene den måten den behandlingsansvarlige gir beskjed om. Også databehandleren har forpliktelser og ansvar etter reglene.

Bedriftene må sørge for at det foreligger skriftlige avtaler med de databehandlerne de bruker. Avtalen er viktig for at begge parter skal være klar over sine rettigheter, forpliktelser og ansvar både overfor hverandre og når det gjelder lovkravene. Personvernforordningen har minstekrav til hva slike avtaler skal inneholde.

Vi du vite mer:
  • Mal for databehandleravtale

    Last ned vår mal for databehandleravtale. Avtalen forutsetter at du har en hovedavtale med leverandøren i bunn; for eksempel avtale om levering av regnskapstjenester. Malen må tilpasses den enkelte bedrift. På de siste sidene i malen fyller du ut de opplysningene som gjelder for din bedrift.