Innhold

Finnes det en sjekkliste for virksomhetens plikter ved behandling av personopplysninger?