Innhold

Hva er personvernombud?

Personvernombud er en person som har et særlig ansvar for de problemstillingene i bedriften som gjelder personopplysninger. Oppgavene til et ombud vil typisk være å påse at bedriften etterlever reglene. Det innebærer også å gi råd til kolleger om reglene.

De nye reglene vil pålegge visse typer av virksomheter å ha personvernombud: Bedrifter som har som en kjerneaktivitet å behandle personopplysninger på en måte som innebærer regelmessig og systematisk overvåkning av personer. Også bedrifter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala må ha personvernombud.

Du kan lese mer om personvernombud her.

Datatilsynet har laget en test for å vurdere om din virksomhet har plikt til å ha et personvernombud.