Innhold

Hva er personvernombud eller personvernrådgiver?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Personvernombud eller –rådgiver er en person som har et særlig ansvar for de problemstillingene i bedriften som gjelder personopplysninger. Oppgavene til en rådgiver vil typisk være å påse at bedriften etterlever reglene. Det innebærer også å gi råd til kolleger om reglene.

Det er i dag ingen bedrifter som er pålagt å ha personvernombud/-rådgiver, men noen har det frivillig.

De nye reglene vil pålegge visse typer av virksomheter å ha personvernrådgiver. Antagelig vil det gjelde for bedrifter som har som en kjerneaktivitet å behandle personopplysninger på en måte som innebærer regelmessig og systematisk overvåkning av personer. Også bedrifter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala må regne med pålegg om å ha personvernombud. Du kan lese mer om dette i Justisdepartementets høringsnotatet kapittel 14 her.