Innhold

Hva er personvernombud eller personvernrådgiver?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Personvernombud eller –rådgiver er en person som har et særlig ansvar for de problemstillingene i bedriften som gjelder personopplysninger. Oppgavene til en rådgiver vil typisk være å påse at bedriften etterlever reglene. Det innebærer også å gi råd til kolleger om reglene.

Det er i dag ingen bedrifter som er pålagt å ha personvernombud/-rådgiver, men noen har det frivillig.

De nye reglene vil pålegge visse typer av virksomheter å ha personvernrådgiver. Antagelig vil det gjelde for bedrifter som har som en kjerneaktivitet å behandle personopplysninger på en måte som innebærer regelmessig og systematisk overvåkning av personer. Også bedrifter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala må regne med pålegg om å ha personvernombud. Du kan lese mer om dette i Justisdepartementets høringsnotatet kapittel 14 her.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: