Innhold

Hva er så farlig med personopplysninger?

Det er ikke farlig med personopplysninger. Det er ikke forbudt å registrere og lagre personopplysninger, tvert imot er det helt nødvendig og fullt lovlig.

Folk har rett til privatliv. Enkelt forklart skal reglene sørge for at de som behandler personopplysninger gjør det på en måte som beskytter folks privatliv.