Innhold

Hva er så farlig med personopplysninger?

Det er ikke noe farlig med personopplysninger. Det er ikke noe forbud mot å registrere og lagre personopplysninger, tvert imot er det helt nødvendig og fullt lovlig.

Folk har rett til privatliv. Enkelt sagt skal reglene derfor sørge for at de som behandler personopplysninger gjør det på en måte som beskytter folks privatliv.