Innhold

Kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall

Kvinnelig leder av serveringsted ser i kamera.

En ny kompensasjonsordning til bedrifter med stort omsetningsfall. Illustrasjonsfoto: iStock.

Kompensasjonsordningen ble innført våren 2020. Den går ut på at foretak med stort omsetningsfall får utbetalt støtte fra staten.

Støtten blir beregnet på grunnlag av:

  • fallet i omsetning
  • de faste, uunngåelige kostnadene
  • en justeringsfaktor (kompensasjonsgrad)

Støtten beregnes for tomånedersperioder, og gis etter søknad fra foretaket.

Søknadsfristen er 15. oktober 2021 for periodene september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021. For perioden mars/april 2021 og mai/juni 2021 er det endelige regelverket og søknadsfristen ikke fastsatt ennå. Ny søknadsrunde åpner 9. juni (regjeringen.no).

Regjeringen har foreslått at ordningen skal gjelde også for månedene juli/august 2021 og september/oktober 2021. Det er foreslått enkelte innstramminger i forhold til tidligere perioder. Blant annet er det foreslått at ordningen avsluttes 31. august 2021 hvis smittesituasjonen tilsier det. Forslaget er til behandling i Stortinget, og det er ventet avklaringer i starten av juni.

Søknadsfristen for perioden frem til august 2020 er utløpt.

Søknad sendes til Brønnøysundregistrene

Mer informasjon om ordningen finnes på Brønnøysundregistrenes hjemmeside. Her kan du også starte søknadsprosessen.

Du kan ringe veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene på 75 00 75 05.