Innhold

Kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall

Kvinnelig leder av serveringsted ser i kamera.

En ny kompensasjonsordning til bedrifter med stort omsetningsfall. Illustrasjonsfoto: iStock.

Kompensasjonsordningen ble innført våren 2020. Den går ut på at foretak med stort omsetningsfall får utbetalt støtte fra staten. Fra november 2020 er det også mulig å få kompensasjon for noen typer av tapt varelager.

Støtten for omsetningsfall blir beregnet på grunnlag av:

  • fallet i omsetning
  • de faste, uunngåelige kostnadene
  • en justeringsfaktor (kompensasjonsgrad)

Støtten beregnes for tomånedersperioder, og gis etter søknad fra foretaket.

Søknadsfristen er 15. oktober 2021 for periodene etter september 2020.

Søknadsfristen for perioden frem til august 2020 er utløpt.

Søknad sendes til Brønnøysundregistrene

Mer informasjon om ordningen finnes på Brønnøysundregistrenes hjemmeside. Her kan du også starte søknadsprosessen.

Du kan ringe veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene på 75 00 75 05.