Innhold

Kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall

Kvinnelig leder av serveringsted ser i kamera.

En ny kompensasjonsordning til bedrifter med stort omsetningsfall. Illustrasjonsfoto: iStock.

Regjeringspartiene og Frp ble 16. november 2020 enige om en ordning med kompensasjon til bedrifter med stort omsetningsfall, i månedene september 2020 til februar 2021.

Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. Endringer er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere.

Merk at ordningen ennå ikke er vedtatt av Stortinget. Det kan derfor bli endringer. Dessuten vil det bli fastsatt forskrifter med mer detaljerte regler. Vi regner med at endelige regler er klare i månedsskiftet november/desember.

Ordningen gjelder for:

 • hele Norge, også Svalbard
 • tre tomånedersperioder: september og oktober 2020, november og desember 2020 og januar og februar 2021
 • bedrifter som har hatt minst 30 prosent omsetningsfall i de tomånedersperiodene man søker støtte for, sammenlignet med tomånedersperiodene i året før
 • bedrifter som er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og er skattepliktige til Norge
 • alle bransjer (med noen få unntak)
 • bedrifter med ansatte (med visse unntak for enkeltpersonforetak)
 • bedrifter som driver lovlig virksomhet og ikke er under konkurs eller besluttet tvangsoppløst

Tilskuddet blir beregnet slik:

 • tilskuddet blir beregnet samlet for perioder på to måneder av gangen (september/oktober, november/desember og januar/februar)
 • man tar utgangspunkt i omsetningen sammenlignet med tilsvarende tomånedersperiode i året før (det blir ikke justert for sesong eller annet)
 • den prosentvise nedgangen i omsetning ganges med summen av de faste, uunngåelige kostnadene bedriften har i den tomånedersperioden man søker tilskudd for
 • faste, uunngåelige kostnader blir beregnet på samme måte som under den forrige ordningen
 • det beløpet man da kommer frem til, ganges med en prosentsats. Følgende satser er foreslått:
  • 70 prosent for september/oktober
  • 85 prosent for november/desember
  • 80 prosent for januar/februar
 • blir et tilskuddsbeløp beregnet til mer enn 30 mill. kroner per måned, blir det overskytende redusert med 50 prosent. Maksimal utbetaling er uansett 80 mill. kroner per foretak/konsern per måned.
 • det er ikke egenandeler/bunnfradrag i ordningen

Søknader om tilskudd

 • Søknader skal sendes Brønnøysundregistrene
 • Søknader for september/oktober og november/desember sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar sendes i mars 2021
 • De faste, uunngåelige kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale e.l. inngått før 1. september 2020.
 • Revisor eller regnskapsfører må bekrefte opplysninger før søknad sendes

Mer detaljerte regler

Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette mer detaljerte regler etter at Stortinget har vedtatt ordningen. Det er ventet at de detaljerte reglene vil bli omtrent de samme som for den ordningen som gjaldt våren 2020.