Innhold

Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

Artikkel

Leder av kafé står i døren og ser i kamera.

Myndighetene har i samarbeid med NHO og andre organisasjoner i arbeidslivet satt sammen ordninger som kan hjelpe din bedrift gjennom krisen. Illustrasjonsfoto: iStock.

Se kort hva ordninger for kompensasjon ved stort omsetningsfall, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.

Kompensasjonsordning ved tapt inntekt

(også kalt kontantstøtte-ordningen)

Beskrivelsen nedenfor gjelder ordningen for september 2020 til februar 2021.

Hvilke bedrifter kan benytte ordningen?
Alle norske bedrifter kan benytte ordningen.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at staten gir kontantstøtte til bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen i tomånedersperiodene september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021.

Hvilke betingelser gjelder?
For å få kontantstøtte, må nedgangen i omsetning være minst 30 prosent i en tomånedersperiode, sammenlignet med samme periode året før. Staten dekker ikke nedgangen i omsetning, men en andel av de faste kostnadene, for eksempel til husleie, strøm og forsikring (men ikke lønnskostnader). Hvor stor denne andelen er, kommer an på nedgang i omsetning.

Staten dekker 70 prosent av nærmere angitte faste kostnader, multiplisert med nedgang i omsetning i prosent i september/oktober 2020. For november/desember er satsen 85 prosent, mens den er 80 prosent for januar/februar 2021.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Bedrifter må selv søke staten om kontantstøtte for hver av de tre tomånedersperiodene. Søknader som gjelder september/oktober og november/desember kan sendes fra 18. januar 2021. For januar/februar kan søknader sendes fra 15. mars 2021. 

Les mer om kompensasjonsordning ved tapt inntekt

Lån i banken med garanti fra staten

Hvilke bedrifter kan benytte ordningen?
Alle norske bedrifter kan benytte ordningen.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at det skal bli enklere for bedrifter å få lån i banken. Dette oppnår man ved at staten garanterer for 90 prosent av bankens tap, hvis bedriften ikke kan betale lånet tilbake til banken.

Hvilke betingelser gjelder?
Det er banken og bedriften som blir enige om hvilke betingelser som skal gjelde. Rente og andre vilkår vil være markedsmessige. Bedriften må være levedyktig også etter at krisen er over. For å få lån, må bedriften mangle likviditet. Nedbetalingstid kan ikke være lenger enn seks år.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Bedrifter som ønsker å ta opp lån, må selv kontakte banken for å få vurdert om de har mulighet til å få lån under denne ordningen.

Kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Hvem kan benytte seg av ordningen?
Selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at man kan få støtte fra staten på 60 prosent av kompensasjonsgrunnlaget, som kan være maksimalt cirka 600 000 kroner.

Man kan få støtte fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Ordningen gjelder til 1. mars 2021. Regjeringen foreslår å forlenge ordningen til 1. juli 2021. 

Les mer om ordningen på nav.no.

Hvordan kan man benytte ordningen?

Man må søke NAV. Søk om kompensasjon (nav.no). Vi anbefaler å følge med på NAVs hjemmeside.


Statens obligasjonsfond

Hvilke bedrifter kan benytte ordningen?
Ordningen er primært rettet mot større bedrifter sett hen til lånebeløpenes størrelse.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at staten låner ut penger til bedriften sammen med andre långivere. Slike lån gjelder gjerne titalls millioner kroner eller mer.

Hvilke betingelser gjelder?
Rente, pant og andre lånevilkår blir fastsatt etter forhandlinger. Disse vilkårene vil være markedsmessige.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Bedrifter som ønsker å ta opp obligasjonslån bør kontakte banken eller et verdipapirforetak (tilrettelegger). Det er Folketrygdfondet som bestemmer om staten skal låne ut penger til en bedrift. Folketrygdfondet forholder seg til tilrettelegger, ikke til bedriften som søker lån.


Les mer om Statens obligasjonsfond (folketrygdfondet.no)