Innhold

Ordning med lønnsstøtte for å unngå oppsigelser og permitteringer

Mann og kvinne sitter ved et bord og går gjennom papirer

Stortinget vedtok 21. januar 2022 en ordning der arbeidsgivere får støtte for å beholde egne ansatte i jobb (lov om lønnsstøtte).

Stortinget har vedtatt en ordning der arbeidsgivere får støtte for å beholde egne ansatte i jobb (lov om lønnsstøtte). Søknadsportalen åpner 10. februar 2022.

Loven om ordningen har tredd i kraft. Ordningen skal kunne benyttes av foretak som er eller ble berørt av nasjonalt pålagte begrensninger grunnet smitteverntiltak på sitt forretningsområde.

Ordningen gjelder for

  • desember 2021
  • januar 2022
  • februar 2022

Søknader for desember 2021 kan sendes inn fra 10. februar 2022. Endelig søknadsfrist for desember er 10. mai 2022.

Lønnsstøtte for desember 2021 - februar 2022 (skatteetaten.no)