Innhold

Generalforsamling og styrebehandling uten møte

Tomt skrivebord

Det er mulig å gjennomføre styremøter og generalforsamling uten fysiske møter

Utgangspunktet i aksjeloven er at generalforsamling og styret behandler saker i møte, altså at hhv. aksjonærer og styremedlemmer er i samme rom. Det er ikke alltid hensiktsmessig. Loven har derfor egne regler om saksbehandling uten møter i aksjeselskaper. Her er en oversikt:

I denne artikkelen får du vite hvordan det kan avholdes styremøte og generalforsamling uten fysisk møte.

Du får:

  • oversikt over vanlige saksbehandlingsregler for styremøter
  • krav til hva en protokoll skal innheholde
  • saksbehandlingsregler for generalforsamling
  • krav til innhold i protokoll fra generalforsamling
  • spesialregler under koronasituasjonen
  • frist for å holde generalforsamling

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"  

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.