Innhold

Korona og årsmøter i samvirkeforetak

Artikkel

Fysiske møter kan være problematiske i disse tider. Denne artikkelen omtaler hvilket handlingsrom samvirkeforetak har til å gjennomføre årsmøter uten personlig fremmøte.

Artikkelen er oppdatert med koronaregler 10. april 2020.

Samvirkeforetak skal holde ordinært årsmøte, som regel senest 30. juni. Det er styret, eller det organet som er fastsatt i vedtektene, som har ansvaret for å kalle inn til årsmøte på den måten loven bestemmer.

Ulike regler for små og store samvirkeforetak

Fysiske møter – med personlig fremmøte – er hovedregelen. Foretak med færre enn 20 medlemmer kan holde årsmøte uten personlig fremmøte, hvis styret finner det forsvarlig og medlemmene ikke krever at saken behandles på et årsmøte med personlig fremmøte. Fremgangsmåten finnes i lov om samvirkeforetak § 43. I koronasituasjonen kan medlemmene ikke kreve årsmøte med personlig fremmøte. Les mer om dette nedenfor. 

Har samvirkeforetaket 20 eller flere medlemmer, åpner ikke loven for årsmøter uten personlig fremmøte, for eksempel med digital deltakelse på Teams eller Skype. Loven åpner heller ikke for stemmegivning på forhånd.

Det er begrenset mulighet for å bruke fullmektiger, siden en som møter bare kan stemme for seg selv og ett annet medlem. Bruk av fullmektiger gir likevel muligheten til å halvere antall deltakere i møtet.

I koronasituasjonen gjelder det egne regler:
Styret kan vedta at årsmøte skal holdes uten personlig fremmøte. Da kan man for eksempel bruke telefon- eller videomøte, eller annen forsvarlig møteform.

Koronareglene for årsmøter finner du her.

Vedtektene må alltid sjekkes

Uansett hvordan foretaket vil gjennomføre årsmøtet, kan det være begrensninger i vedtektene som fraviker det som står over. Det er derfor viktig å se hva vedtektene sier om gjennomføringen av årsmøter. Men merk altså at de særlige koronareglene går foran vedtektene.

Frist for å holde ordinært årsmøte

Foretakets vedtekter kan sette en frist for å holde ordinært årsmøte. Regjeringen har fastsatt en forskrift som gjør at fristen likevel er 30. juni 2020. Det er styret som bestemmer når møtet skal holdes. Reglene gjelder for møter det er innkalt til 9. april 2020 eller senere.