Innhold

Opplæringskrav som gjelder "alle" ansatte

Artikkel

Lærer og to elever i et verksted. Foto.

Lærer og to elever

Noen opplæringsområder gjelder alle uansett bransje. I tillegg er det en rekke områder hvor arbeidsgiver er pålagt å tilpasse opplæring basert på risiko.

Følgende områder krever opplæring av alle ansatte:

  • Opplæring i brann- og rømningsveier
  • Opplæring i bruk av arbeidsutstyr
  • Opplæring i bedriftens styringsgsystemer: HMS-håndbok, avvikssystem, personalhåndbok, mm.

Følgende områder må ha tilpasset opplæring basert på risikovurdering:

  • Opplæring i bruk av personlig verneutstyr
  • Opplæring i førstehjelp: Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skal  arbeidsplassen ha førstehjelpere (og tilpasset førstehjelpsutstyr) med opplæring. Antall skal være tilpasset virksomhetens størrelse og risiko. Opplæringen bør oppdateres hvert  1,5 år -2 år.
  • Opplæring i hvilken risiko man utsetter seg for, og hvordan man skal redusere risiko. Dette gjelder alle typer risiko som kan oppstå under arbeidet: bruk av maskiner, utstyr, fare ved kjemikalier i bruk, eksponering for støy mm.
  • Opplæring i bruk av systemer, f.eks. hvordan finne frem i stoffkartotek, hvordan man registrerer avvik og andre relevante styringssystemer.

 Dokumentert sikkerhetsopplæring av kvalifisert instruktør:

I noen tilfeller vil arbeidsgivers risikovurdering avdekke at det er nødvendig med sikkerhetsopplæring av kvalifisert instruktør. Du kan lese mer om dette her.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: