Innhold

Krav til opplæring av verneombud

En dame og en mann som sitter ved et bord.

Alle verneombud skal ha opplæring som gir god nok kompetanse til å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.

Verneombud:
Arbeidsmiljølovens § 6-5 beskriver krav til opplæring av verneombud. Verneombudet skal ha opplæring, 40 timer er avtalefestet i Hovedavtalen mellom LO og NHO. Det kan avtales både kortere og lengre opplæring mellom partene i bransjen, avhengig av forholdene ved bedriften. Det er arbeidsgiver som må legge til rette for at verneombudet får tid til å gjennomføre opplæringen, og at opplæringen gir verneombudet den kompetanse som er nødvendig for å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.