Innhold

Sertifisert opplæring og personlig sertifikat

Artikkel

Kran. Foto.

Kran Fotograf: iStock

For noen typer av arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert instruktør eller også et eget, personlig sertifikat.

Arbeidsutstyr med krav om sertifisert opplæring:

 • Bro- og traverskran, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • Tårnkran
 • Mobilkran
 • Portalkran
 • Kran med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen (truck)
 • Masseforflyttingsmaskin med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) (anleggsmaskin)

Dersom det er behov for slik opplæring, ta kontakt med sertifisert instruktør, og oppbevar kopi av kompetansebevis i HMS-systemet som dokumentasjon på gjennomført opplæring.

 Sertifisert opplæring: Ekstern sertifikatutsteder

Denne listen er eksempler, og ikke utfyllende.

 • Varme arbeider
 • Arbeid meds fluor-gasser
 • Arbeid i høyden/ stillaser
 • Arbeid under vann/Dykkebevis
 • Bruk av maskiner/utstyr
 • Diverse førerkort
 • Andre typer av sertifikater/ kompetansebevis

Opplæring gjennomføres hos sertifisert tilbyder, oppbevar kopi av sertifikater i HMS-systemet.

Unntak:

Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring.