Innhold

Godkjent renholdsbedrift

Renholdsarbeider med mopp og renholdsprodukter. Foto.

Alle som kjøper renholdstjenester er pålagt å kontrollere at renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet.

Det er straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent eller som har sin søknad under behandling hos Arbeidstilsynet. Alle bedrifter og offentlige etater som kjøper renhold, må sjekke om firmaet er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling. Er de ikke det, driver de ulovlig. Som et ledd i godkjenningsprosessen, skal arbeidsgiver utstyre ansatte renholdere med ID-kort.

Register over godkjente renholdsbedrifter