Innhold

Hvorfor HMS-arbeid?

Kvinnelige kokk ser i kameraet. Ustekte bakevarer og kniv på bordet foran henne.

Virksomheter som arbeider godt med HMS er ofte mer attraktive arbeidsplasser.

Å jobbe godt med HMS gjør arbeidsplassen attraktiv både for ansatte og eventuell nyrekruttering.

NHOs HMS-dag 2020

Ønsker du å holde deg oppdatert om hvordan systematisk arbeid med HMS kan bidra til kostnadsbesparelser, lavere sykefravær og lønnsomhet i bedriften? Bli med på NHOs HMS-dag i Oslo 13. februar 2020!

Les mer om NHOs HMS-dag

Virksomheter som arbeider systematisk med HMS og målstyring har i større grad også bedre resultater på andre områder. Gode styringssystemer, god avvikshåndtering og jevnlig oppfølging av mål og tiltak er en arbeidsmetodikk som ikke bare egner seg til HMS.

Svært mange benytter systematikken fra internkontrollsystemet til også å gjelde kvalitetsstyring. Et velfungerende system for rapportering og oppfølging av avvik kan også bidra til å  redusere reklamasjoner, og omarbeide og forbedre kvaliteten på det arbeidet bedriften utfører.  

Det er heller ingen som ønsker at noen skal skade seg eller bli syke på arbeidsplassen. Det er nødvendig å ha oversikt over hvilke risikoer virksomhetens aktiviteter innebærer, og å gjøre noe aktivt for å hindre at noen skader seg eller blir syke.