Innhold

Hvorfor HMS-arbeid?

Kvinnelige kokk ser i kameraet. Ustekte bakevarer og kniv på bordet foran henne.

Virksomheter som arbeider godt med HMS er ofte mer attraktive arbeidsplasser.

HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter, og er dermed noe du må jobbe med. Fordelene med å arbeide systematisk med HMS er langt flere enn at bedriften er lovlydig.

Virksomheter som arbeider systematisk med HMS og målstyring har i større grad også bedre resultater på andre områder. Gode styringssystemer, god avvikshåndtering og jevnlig oppfølging av mål og tiltak er en arbeidsmetodikk som ikke bare egner seg til HMS.

Svært mange benytter systematikken fra internkontrollsystemet til også å gjelde kvalitetsstyring. Et velfungerende system for rapportering og oppfølging av avvik kan vel så gjerne benyttes til å  redusere reklamasjoner, og omarbeide og forbedre kvaliteten på det arbeidet bedriften utfører.  

Det er heller ingen som ønsker at noen skal skade seg på arbeidsplassen. Det er nødvendig å ha en viss oversikt over hvilke risikoer virksomhetens aktiviteter innebærer, og å gjøre noe aktivt for å hindre at noen skader seg på arbeidsplassen.

For noen typer arbeid er det mer åpenbart enn andre at du må iverksette tiltak for å unngå skader. Det er helt utenkelig i dag at en billakkerer ikke benytter beskyttelse under arbeidet, eller at en elektromontør vil arbeide i toppen av en høyspentmast uten sikring.

Virksomheter som arbeider godt med HMS er ofte mer attraktive arbeidsplasser. Grunner er både at bedriften arbeider aktivt med arbeidsmiljø, men også fordi de ansatte rett og slett opplever at deres helse og sikkerhet er viktig og blir tatt på alvor.