Innhold

HMS lønner seg

Refleksjon av en heisekran i glassvinduer.

Godt arbeidsmiljø er god butikk. Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en god investering hvis det gjøres på riktig måte.

Et eksempel er en større undersøkelse gjennomført av ISSA, som kan vise til at investeringer i arbeidsmiljø lønner seg. Data fra 300 virksomheter i 15 land estimerer at

 • 1 kr investert i godt arbeidsmiljø gir 2,20 kr tilbake i økt lønnsomhet (avkastning på 220%)

 Det er 3 forutsetninger som må være til stede:  Tiltak er

 • behovsprøvde
 • kunnskapsbaserte
 • systematisk implementert

Det finnes etter hvert ganske god kunnskap om viktige arbeidsmiljøfaktorer som kan utgjøre en risiko for uhelse og arbeidsrelatert sykefravær, og tilsvarende om hva som skal til for å forebygge disse eller fremme god helse og jobbengasjement. 

Arbeidsplassen er først og fremst en arena for verdiskapning:

For å få god effekt av arbeidsmiljøtiltak, må man se på hvordan man kan optimalisere arbeidets organisering og innretning for å fremme både produksjonen og den enkeltes arbeidsforhold og –innhold, slik at man i sum oppnår gode synergier.

Arbeidsmiljøfaktorer arbeidsgiver kan påvirke, og som har dokumentert effekt: 
 • Reduksjon av rollekonflikter
 • Samspill mellom krav og kontroll
 • Sosial støtte fra leder
 • Samspill innsats og belønning
 • Rettferdig ledelse
 • Bemyndigende ledelse
 • Kultur, klima og jobbengasjement
 • Tilpassede arbeidstidsforhold
 • Forebygging av mekaniske, fysiske, kjemiske og biologiske eksponeringer der det er aktuelt

(Kilde: STAMI) 

Les mer om tema

Alt om HMS

 Gå til startsiden