Innhold

Arbeidsmiljøutvalget, AMU

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er obligatorisk i bedrifter med mer enn 50 arbeidstakere. I bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte skal det opprettes AMU hvis en av partene krever det. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter. Dersom bedriften er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT) skal disse også være med i AMU. En representant for den øverste ledelse skal alltid være med. Medlemmene skal ha opplæring – såkalt "40-timerskurs" eller tilsvarende.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle spørsmål om:

  • bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste
  • opplæring
  • planer om nye lokaler, prosesser etc.
  • internkontroll
  • helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordningen
  • rapporter om ulykker, sykdom, yrkeshygieniske målinger etc.