Innhold

Robust organisering

Verktøybok om hvordan kunnskapsbedrifter kan utvikle og styrke sin egen robusthet som organisasjon eller arbeidsplass.

Boka er utarbeidet av Abelia og Sintef med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond.

Utviklingsledelse

Idebok om utviklingsledelse. Hva kjennetegner god overordnet ledelse.

I idéboka berøres flere tema om ledelse som forklarer hvordan en kan lykkes med dette. Utarbeidet av Sintef med støtte fra Abelia, finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.