Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Regelverk

Snekker som skrur i taket. Foto.

Arbeidsgiver er forpliktet til å holde seg orienter om hvilket regelverk som gjelder for virksomheten.

Her får du en oppdatert oversikt over det mest sentrale HMS-regelverket slik som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene. Det varierer fra bransje til bransje hvilke krav man er omfattet av.