Innhold

Veileder for ledere som får varsel om  mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen

Kvinnelig leder som snakker med ansatt

Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden. Når en leder mottar en en klage eller et varsel om en konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden, er det viktig at dette håndteres på riktig måte. Denne veilederen er tenkt å være en retningslinje for saksbehandling av større konfliktsaker.

En bør alltid forsøke å ta tak i slike saker tidlig før de eskalerer og blir større og mer alvorlige. I en tidlig fase kan tilfeller håndteres ved dialog ved at misforståelser oppklares mv. Ved mer alvorlige tilfeller har arbeidsgiver en plikt til å håndtere, og som stiller krav til grundig og skriftlig saksbehandling.

I en konfliktsak må arbeidsgiver vurdere bl.a. å ta stilling til: