Innhold

Handlingsprogram: Last ned forslag til rutine for håndtering av konflikter, trakassering og utilbørlig opptreden

Dette dokumentet inneholder et eksempel på hvordan et handlingsprogram mot konflikter, mobbing, trakassering (herunder seksuell trakassering) og uakseptabel adferd kan utformes. Bedrifter kan ta utgangspunkt i dette eksempelet ved utarbeidelse av eget handlingsprogram.