Innhold

Oppskrift for gjennomføring av workshop

Hvorfor gjennomføre en re:start workshop i ditt selskap eller team?
 • Unngå at organisasjonslæring går tapt: Identifiser tiltak og innsikter som kan gi merverdi
 • Ivareta og utnytt læringspotensialet fra koronaperioden
 • Refleksjon og diskusjon kan forbedre arbeidsmetoder og gjennomføring av
  arbeidsoppgavene
 • Lederverktøy: Ivareta dine ansatte ved å tilrettelegge for trivsel og motivasjon gjennom kartlegging av arbeidsmåter under koronapandemien, og ønsker og behov for blant annet hjemmekontor etter korona-periode

Innholdsfortegnelse

 1. Forslag til kjøreregler for workshop
 2. Før workshopen
 3. Under workshopen
 4. Etter workshopen

Forslag til kjøreregler for workshop

 • Gjennomfør workshopen med et positivt og åpent sinn: Legg vekt på muligheter og læring
 • Alle bidrar i så stor grad som mulig i diskusjonen
 • Spørsmål og kommentarer er velkomment når som helst i møtet
 • Alle har ansvar for at tiltakene følges opp
 • Møteleder har overordnet ansvar for oppfølgingsarbeidet

Før workshopen

Deltagerne bør reflektere over følgende punkter. Inkluder punktene i innkallingsmail og oppfordre til egenrefleksjon i forkant av workshopen.

 • Hva har vært mine personlige læringspunkter under koronaperioden? Noter de tre
  viktigste
 • Hvilke endringer i arbeidshverdagen har fungert godt? Dette kan dreie som om digitale møteplattformer, mulighet for hjemmekontor, ny bruk av digitale verktøy o.l.
 • Hvilke ideer har jeg fått i koronaperioden som vi potensielt kunne testet ut? Disse kan være knyttet til punktet over.
 • Hvilke endringer har ikke fungert godt under koronaperioden? Noter de tre viktigste.

I forkant av workshopen kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en
spørreundersøkelse for å kartlegge erfaringer og behov.

EBHR tilbyr NHOs medlemmer en fritt tilgjengelig og kostnadsfri spørreundersøkelse, som kan brukes til å kartlegge blant annet følgende tematikk:

 • Hvordan har nye arbeidsmåter og arbeidsformer fungert i koronaperioden?
 • Hvilke ønsker og behov har ledere og medarbeidere mht. hjemmekontor etter korona-perioden?
 • Hvilke holdninger og forventninger har medarbeiderne til tilbakekomst på den fysiske arbeidsplassen

Under workshopen

Introduksjon (10 min)

Møteleder gjennomgår formål med workshopen. Hver av møtedeltagerne deler en setning om sine forventinger til workshopen.

Personlige læringspunkter (20 min)

Hver deltager nevner sine viktigste personlige innsikter. Disse innsiktene burde være basert på refleksjonsspørsmålene utdelt i forkant av workshopen.

Vurdering av arbeidsformer i koronaperioden (30 min)

Prioritering av arbeidsformer (10 min). Hver deltaker nevner arbeidsformer de mener er viktigst med tanke på merverdi for temaet, og begrunner hvorfor.

Andre arbeidsmåter (20 min). Møteleder fasiliterer diskusjon om andre arbeidsmåter som har vært gjennomført i perioden. Dette burde også omfatte diskusjon om arbeidsformer som har fungert mindre godt. 

Veien videre (35 min)

Brainstorming (5 min). Møteleder ber deltagerne brainstorme rundt eksisterende og mulige nye arbeidsformer de mener bør implementeres i en ny arbeidshverdag. Her kan det komme frem ideer om nye arbeidsmåter.

Diskusjon, prioritering og foreløpig plan (20 min). Alle deltagerne deler tanker og ideer fra brainstormingen. Er det arbeidsformer som nevnes flere ganger eller kan gi en større verdi på langsikt? Møteleder hjelper med å prioritere hva man ønsker å gå videre med og teste ut.

Ansvarsfordeling (10 min). Avtal ansvarsområder, handlinger og frister for de tiltak som gruppen ønsker å gjennomføre

Oppsummering (5 min)

Møteleder oppsummerer arbeidsformer som har blitt diskutert. Dette bør resultere i en prioritert rekkefølge av tiltak.

Avslutning (10 min)

Diskuter hvordan det har vært å ha en slik læringsworkshop. Alle deltagerne bør si en setning om hvordan de har opplevd workshopen.

Etter workshopen

I etterkant av workshopen bør møteleder sende ut en oppsummering av punktene man har blitt enige om under workshopen. Her bør det tydeliggjøres hvem som har ansvar for
tiltakene som skal følges opp, og evt. frister for iverksetting av tiltak.

Sett av tid for et oppfølgingsmøte med gruppen. Her kan dere diskutere og evaluere
hvordan gjennomføringen har gått.