Innhold

Digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser

NHO har inngått avtale med tre utvalgte leverandører av digitale medarbeiderundersøkelser. Dette er Ennova, EBHR og &frankly.

Alle tilbyr digitale verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedriften, og har gode løsninger til en gunstig pris for NHOs medlemsbedrifter. 

Vi anbefaler at du setter deg inn hvilket behov bedriften har og hva den enkelte leverandør kan tilby.

#205

Medarbeiderundersøkelser kan gjennomføres både på pc, nettbrett og mobil.

Alle leverandørene tilbyr

  • gode digitale verktøy
  • spørsmål på flere språk
  • mulighet for bedriftstilpasninger 
  • lederstøtte i oppfølging av resultater
  • faglig dyktige konsulenter og tillegstjenester ved behov
  • undersøkelser tilpasset endringene i arbeidssituasjon  grunnet koronapandemien.

Produktene kan dekke ulike behov

  • Ennova tilbyr blandt annet standard undersøkelse med faste spørsmål, til faste tider, men tilbyr også utvidet undersøkelse med ekstra spørsmål.
  • EBHR har et stort utvalg temaer og tilvalg, og kan sette sammen undersøkelser og analyser basert på bedriftens behov.
  • AndFrankly har en app-basert løsning som blant annet gir mulighet for flere korte pulsundersøkelser, forslag til oppsett for dialog gjennom året, og oppfølginger ved behov.

Veileder på Arbinn.no

Ledere sitter ofte med spørsmål om man skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser, og i så fall: Hvordan gjøre det? Denne praktiske veilederen tar for seg seks faser i en medarbeiderundersøkelse og gir svar på noen aktuelle spørsmål. Norsk og engelsk versjon.