Innhold

EBHR AS

EBHR Logo

EBHR er spesialister på medarbeiderundersøkelser, med forskningsbasert kompetanse på evidensbasert HR, og gjør det enkelt for din virksomhet å drive med HR-praksiser som beviselig har effekt.

Våre undersøkelser er bygget på anerkjente modeller og solid forskning, som samtidig er brukervennlige og engasjerende for alle nivåer i virksomheten. Vi har tidligere utarbeidet en veileder for medarbeiderundersøkelser i samarbeid med NHO, og følger de samme prinsippene for egne kunder.

Profesjonelt og solid

Kristin Clemet

 

Mål de riktige faktorene

Vi i EBHR er opptatt av å måle de faktorene vi vet har størst effekt på de ansattes engasjement og utbrenthet, samt faktorer som i størst grad predikerer organisatoriske fordeler. Dette både fordi vi vil at de ansatte skal oppleve arbeidsplassen som utviklende, samt at de ansatte ivaretas i henhold til arbeidsmiljøloven. Med en kombinasjon av validerte skalaer, forskningsbaserte anbefalinger og eksterne benchmarks, vet vi hvilke faktorer som er sentrale for å optimalisere din virksomhet.
Alle EBHR sine konsulenter har solid organisasjonspsykologisk kompetanse. Vi fokuserer på positive aspekter og er endringsorienterte. Våre konsulenter evner å være gode dialogpartnere for ledere, toppledergruppen og HR, også etter at undersøkelsene er gjennomført.

EBHR tilbyr egen undersøkelse tilpasset Covid-19-pandemien.

Du kan lese mer om den tilpasssede undersøkelsen her.

 

En prosess som virker i hele organisasjonen

For å nå mål og oppnå en velfungerende virksomhet er du avhengig av å kjenne til den menneskelige tilstanden i virksomheten. En godt gjennomført undersøkelse vil gi en prosess som tilfører nyttig kunnskap til alle ledd i organisasjonen. Vi vet at din bedrift består av mange aktører med ulike ønsker og behov. Vårt mål er derfor at:

 • Den enkelte enhet (representert ved både leder og medarbeidere) får en strukturert prosess for å komme frem til prestasjonsforbedrende og sykdomsreduserende tiltak, som er spesifikke for den enkelte enhet og dennes omgivelser.
 • Den enkelte medarbeider opplever å bli hørt og forstått, men også utfordret.
 • Den enkelte mellomleder vet hva han/hun skal gjøre for å forbedre trivsel og prestasjon i sin enhet, og får økt kompetanse på evidensbasert ledelse.
 • Toppledergruppen får en oversikt over den menneskelige tilstanden i virksomheten.
 • Styret får dokumentasjon på forvaltningen av menneskelig kapital i virksomheten.
 • HR får økt kompetanse på evidensbasert praksis, og får et økt handlingsrom til å fokusere på HR og menneskelige aspekter ved bedriften, samt økt kunnskap om interne prosesser og utfordringer.
 • AMU og tillitsvalgte oppfatter at risikofaktorer blir avdekket på en grundig, objektiv og nøytral måte.
 • Virksomheten viser medarbeiderne og lederne at virksomheten investerer imedarbeiderutvikling (opplevd og faktisk), som i seg selv er prestasjonsfremmende.
Hva kan EBHR bistå med?

Vi i EBHR har lang erfaring med gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i både små og store virksomheter, og sikrer faglig solid støtte til kunden fra start til slutt.

 • Vi bistår med å kartlegge hvilke faktorer i den enkelte virksomhet som bør måles og setter opp spørreskjema i henhold til bedriftens krav og forskningsbasert evidens.
 • Vi analyserer, behandler og visualiserer dataene. Visualiseringene er enkelt forståelige og er et viktig verktøy for videre arbeid med resultatene.
 • Vi gjennomfører overordnet rapportering og risikoanalyse.
 • Vi gjennomfører tilbakemeldingsmøter eller lærer bort hvordan et godt tilbakemeldingsmøte bør gjennomføres.
 • Vi gjør avansert dataanalyse og kan undersøke sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer og objektive data (som sykefravær).

 

Last ned: Undersøkelsens innhold | Oversikt tjenester og priser