Innhold

Ennova tilbyr State-of-the-art medarbeiderundersøkelse til NHO-medlemmer

Fire personer i et møterom

Ennova tilbyr standard medarbeiderundersøkelse.

Ennova har, sammen med NHO, laget et konsept for å gjøre det enkelt for deg å undersøke medarbeiderengasjement i din virksomhet. Vi tilbyr en valid og gjennomtestet metode, til en pris til under halvparten av markedspris.

Meld på din bedrift til standard medarbeiderundersøkelse for NHO-medlemmer

Undersøkelsen inneholder standardiserte spørsmål for å kartlegge arbeidsmiljø og å måle medarbeiderengasjementet i bedriften. Undersøkelsen inneholder også spørsmål knyttet til håndtering av Covid19-situasjonen. Undersøkelsen sendes ut på samme tidspunkt til alle tilmeldte bedrifter.

  • Første runde: 19.-29. mai – påmelding senest 8. mai.
  • Andre runde: 15.-26. juni – påmelding senest 3. juni.

Les mer og meld på din bedrift her

Vi støtter våre kunder ved hjelp av våre dyktige konsulenter som utmerker seg i prosjektledelse, og som vet hvordan et godt resultat ser ut på alle nivå i din virksomhet. For å sikre endring, kan vi tilby våre organisasjonspsykologer til et utvalg av rådgivningstjenester som kan gjennomføres både hos dere og online.

Her kan du lese mer om Ennova

Undersøkelsens formål

Undersøkelsen måler medarbeiderengasjementet i din virksomhet. Er medarbeiderne engasjerte? Trives medarbeiderne i de ulike avdelingene? Er medarbeiderne tilfredse med lederne? Og hva driver egentlig medarbeidernes engasjement?

Undersøkelsens innhold

I undersøkelsen bruker vi Ennovas gjennomtestede og veldokumenterte modell for medarbeidermålinger - GELx-modellen (Global Employee and Leadership Index). Resultatene rapporteres i Ennovas nye digitale plattform. Plattformen er bygget opp med fokus på lettleselig resultatformidling og lederen vil ha tilgang til tydelige anbefalinger. I tillegg styres prosessen mot dialog og handling i den enkelte avdeling/seksjon. Med andre ord får du tilgang til en resultatformidling som leder deg frem til handling.  

Ledelsesrådgivning og coaching

Ennovas målingsverktøy krever ikke at HR og lederne må bruke tid og penger på dyre sertifiseringer for å få verdi. Vi designer oppfølgingsprosessen ut fra din virksomhets ambisjoner og behov, og som er lett å implementere. 

Våre organisasjonspsykologer fasiliterer coaching-samlinger, individuelle utviklingsprosesser og skreddersydde prosesser for ledere eller grupper av medarbeidere.

Savner du ressurser, bistand og sparring til å komme fra måling til handling kan vi hjelpe. Vil du øke ledelseskompetansene i din virksomhet kan våre konsulenter hjelpe.

Kontaktperson i Ennova:
Espen Witzøe
ewi@ennova.com
+47 91 56 44 49

  • Priser og mer informasjon om medarbeiderundersøkelse og tilleggstjenester

    Her kan du lese mer om Ennovas digitale medarbeiderundersøksler, tilleggstjenestene, og se priser for NHO-medlemmer.