Innhold

Digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser

NHO har inngått avtale med utvalgte leverandører av digitale medarbeiderundersøkelser.

EBHR og Ennova tilbyr nå gratis verktøy som gir grunnlag for å planlegge og organisere arbeidslivet post-korona. Du kan lese mer om disse verktøyene i artiklene under.

Vi anbefaler at du setter deg inn hvilket behov bedriften har og hva den enkelte leverandør kan tilby.

Medarbeiderundersøkelser kan gjennomføres både på pc, nettbrett og mobil. Foto: iStock

Ordinære medarbeiderundersøkelser

Alle leverandørene tilbyr

  • gode digitale verktøy for mdarbeiderundersøkelser
  • spørsmål på flere språk
  • mulighet for bedriftstilpasninger 
  • lederstøtte i oppfølging av resultater
  • faglig dyktige konsulenter og tillegstjenester ved behov
  • undersøkelser tilpasset endringene i arbeidssituasjon  grunnet koronapandemien
  • gunstige priser for NHOs medlemsbedrifter

Produktene kan dekke ulike behov

  • Ennova tilbyr blandt annet standard undersøkelse med faste spørsmål, til faste tider, men tilbyr også utvidet undersøkelse med ekstra spørsmål.
  • EBHR har et stort utvalg temaer og tilvalg, og kan sette sammen undersøkelser og analyser basert på bedriftens behov.
  • AndFrankly har en app-basert løsning som blant annet gir mulighet for flere korte pulsundersøkelser, forslag til oppsett for dialog gjennom året, og oppfølginger ved behov.

Veileder på Arbinn.no

Ledere sitter ofte med spørsmål om man skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser, og i så fall: Hvordan gjøre det? Denne praktiske veilederen tar for seg seks faser i en medarbeiderundersøkelse og gir svar på noen aktuelle spørsmål. Norsk og engelsk versjon.