Innhold

Hva er de største risikofaktorene ved en omstilling?

Risikofaktorene vil selvsagt avhenge av hvor omfattende omstillingen er. Desto større endringer som finner sted, desto større vil risikofaktorene generelt være.

Negative faktorer i forbindelse med omstilling kan være motvilje blant de ansatte, uklarhet i rolleforståelse og manglende kompetanse i forhold til nye oppgaver. 

Dette kan lede til lavere produktivitet bl.a. som følge av redusert motivasjon, større grad av konflikter og økt sykefravær. Det vil også kunne medføre at flere slutter og medførende tap av kompetanse. Dette kan igjen medføre økt belastning på de gjenværende.

 Det er derfor viktig at virksomheten er bevisst disse risikofaktorene og iverksetter tiltak for å minske de negative konsekvensene. Slike negative faktorer vil også medføre kostnader for bedriften.