Innhold

Ergonomi

En kvinne og en mann som ser på en laptop.
God ergonomi handler om å tilpasse omgivelsene til det som er naturlig for kroppen. Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig.

Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.