Innhold

Forebyggende ergonomi, slik går du fram

Ergonomi er en svært viktig faktor for god arbeidshelse blant ansatte i næringsmiddelindustrien. IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien har utarbeidet ergonomispill og -veileder for å heve kunnskap om ergonomi i industrien. Disse verktøyene kan også benyttes av andre bransjer med lignende utfordringer.

Kompetanse om ergonomi i kombinasjon med individuelle tilpasninger og opplæring i bruk av hjelpemidler, vil kunne forebygge sykefravær og hindre frafall fra industrien. Arbeidet er tidvis fysisk krevende. Det er derfor viktig å innarbeide gode rutiner og kompetanse blant de ansatte på hvordan den enkelte kan redusere belastning på kroppen. Ergonomifaget har generelle grunnprinsipper å jobbe ut fra som er godt begrunnet i kunnskap om kropp og arbeid.

For alle ansatte

Ergonomiveilederne er ment for alle ansatte i næringsmiddelindustrien, ledere, operatører, tillitsvalgte og verneombud. Veilederne er ment å være lett tilgjengelig og forståelig. I veilederne finner man årsakssammenhenger, hva som skjer i kroppen ved ulike belastninger og gode forslag til hvordan man kan unngå belastninger og plager. Veilederen er et godt utgangspunkt for å få oversikt over din virksomhets risikoområder, før arbeidet med selve risikovurderingen starter.

Veilederne, maler og spill er tilgjengelig for alle ansatte i bedriftene og deres samarbeidspartnere, som IA-kontakt og BHT.

Innholdet er primært tilpasset næringsmiddelindustrien, imidlertid er arbeidsstillingene som er behandlet universelle og kan benyttes av andre bransjer med lignende ergonomiske utfordringer.

Få oversikt i egen bedrift 

For å finne de gode, ergonomiske løsningene, er det viktig å risikovurdere arbeidet. Det gir god innsikt i utfordringene med de enkelte arbeidsoppgavene, og dermed mulighet for å finne riktige tiltak. Risikovurderingene skal gjøres i samarbeid mellom ledelsen, ansatte, og verneombudet (vernetjenesten). Samtidig er dette arbeidet en del av det lovpålagte systematiske HMS-arbeidet.

På disse sidene finnes det også maler for risikovurdering, både generelle, og med eksempler fra kjøtt-, meieri- og fiskeindustrien. Disse kan brukes som utgangspunkt for egne risikovurderinger.

App-spill for alle

For å lære mer om ergonomi på en morsom og engasjerende måte, har vi utviklet en spill-app om ergonomi,  tilgjengelig for alle ansatte i bedriftene. Her kan man skal skaffe seg kunnskap om de fire største risikoområdene:

  • ubekvemme arbeidsstillinger
  • løft og håndtering
  • gjentakende bevegelser
  • stående arbeid

Brukeren får også en innføring gjeldende regelverk og ansvar og plikter som følger av de forskjellige rollene i arbeidslivet.

Målet er at både ansatte, ledere og verneombud skal bli motiverte til å finne gode ergonomiske tiltak på sin arbeidsplass. Dette vil bidra til å redusere plager og sykefravær og frafall. Spillet kan lastes ned som app til smarttelefon eller spilles i nettleser.

Hvordan bruke spillet?

La spillet være en del av opplæringen av ny-ansatte, eller som en repetisjon for ansatte. Arranger gjerne konkurranser ansatte imellom for å vekke interesse.  Eller la ansatte som er på vei tilbake i jobb etter fravær bruke spillet som en del av rehabiliteringen for å forebygge skader og eventuelle nye fravær.

Spillet er utviklet i samarbeid med Attensi. Det faglige innholdet er utviklet av representanter fra bedriftshelsetjenesten, som har god kjennskap til næringsmiddelindustrien. I tillegg har den vært testet ut blant de 12 bedrifter som er med i IA-bransjeprogrammet.