Innhold

Biologisk helsefare

Kvinne ser inn i mikroskop. Foto.

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6 stiller krav om at arbeidstakerne i alle bransjer og alle yrker skal ha beskyttelse mot helseskade fra mikroorganismer og stoffer fra dem.

Forskriften skal beskytte arbeidstakerne mot både allergi, giftvirkning og smitte fra biologiske faktorer.

Biologiske faktorer som forskriften omtaler, er mikroorganismer, cellekulturer og humane endoparasitter og komponenter (stoffer) fra mikroorganismer som kan forårsake helseskade hos mennesker. Mikroorganismer er bakterier, virus, sopp og mikroskopiske parasitter (f.eks. malariaparasitter, amøber og trypanosomer).

Mikroorganismer finnes over alt. De fleste er ufarlige og nødvendige i naturens kretsløp. Mange mikroorganismer kan likevel gi helseskade som infeksjon, allergi eller giftvirkning. Dette er avhengig av:

  • mikroorganismenes skadelige egenskaper
  • mengden av mikroorganismer på arbeidsplassen
  • hvordan mikroorganismene sprer seg på arbeidsplassen
  • hvordan mikroorganismene kommer inn i kroppen
  • arbeidstakerens mottakelighet (følsomhet) for mikroorganismene

Forskriften om biologiske faktorer gjelder alle arbeidsplasser der arbeidstakerne

  • arbeider med mikroorganismer (f.eks. i mikrobiologiske laboratorier eller i industri der mikroorganismer brukes i produksjonen)
  • kan bli utsatt for mikroorganismer (f.eks. i kloakkanlegg, ved arbeid med pasienter som har smittsom sykdom, ved avfallssortering, ved arbeid med forsøksdyr eller ved arbeid med gjødsel)
  • utilsiktet kan bli utsatt for mikroorganismer (f.eks. i slakterier, ved prøvetaking i veterinærtjenesten, ved behandling av blodprøver fra pasienter eller ved stikk fra infiserte sprøytespisser)
  • kan bli utsatt for mikroorganismer i form av forurensning i produkter som brukes i produksjonen (f.eks. ved dyrefôrstasjoner som kan få inn fôrstoff fra utlandet med skadelige mikroorganismer)

Forskriften gjelder dessuten for studenter og elever som har praktisk arbeid i forbindelse med utdanningen.

Det er altså mange forskjellige virksomheter som må vurdere risikoen for biologisk helsefare. De mest risikoutsatte bransjene er helsevesenet, laboratorier, landbruk, arbeid med dyr og fisk, næringsmiddelindustri, kloakk og avløp, renovasjon og sagbruk. (Kilde: Arbeidstilsynet).