Innhold

Er det krav om at stoffkartotek må være på papir?

En haug med papirer.

Etter 01.01.2018 er det ikke lenger et krav at stoffkartotek må finnes på papir.

Forskrift om utførelse av arbeid, § 2-2 hadde tidligere et krav om at virksomheter med elektronisk stoffkartotek også måtte ha en papirversjon. Fra 1. januar 2018 er dette ikke lengre et krav. Forskriften sier nå at: "Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave…"