Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Personlig verneutstyr

En kvinnelig snekekr jobber med vernebriller og hørselsvern.

Som snekker er hørselsvern og vernebriller nyttig. Foto: iStock.

Arbeidet skal i utgangspunktet legges opp slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for farlige forhold. Når dette ikke er mulig, skal hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til rådighet for arbeidstakerne.

Arbeidsgiveren kan påby arbeidstakerne å bruke slikt utstyr. 

Det er arbeidsgiverens ansvar å se til at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre arbeidet, at de gjøres kjent med aktuelle forskrifter, sikkerhetsregler og beredskapsplaner, og at de får nødvendig opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Husk tiltaksrekkefølgen:

Bruk av personlig verneutstyr er siste utvei!

  1. Erstatt bruken av farlige stoffer med mindre farlige, hvis dette er mulig.
  2. Hvis farlige stoffer er nødvendige å bruke, så fjern forurensningene ved ventilasjon eller andre tekniske tiltak.
  3. Ved fortsatt risiko for eksponering skal åndedrettsvern brukes.

Personlig verneutstyr skal alltid være siste utvei. Det innebærer at man først må forsøke å unngå eksponering ved å fjerne kilden eller skjerme den før man evt. tar i bruk verneutstyr.