Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Typer av verneutstyr

Tre personer i verneutstyr på et verksted. Foto.

Det finnes både hørselsvern, vernebriller, hjelmer og annet personlig verneutstyr. Hva er viktig å tenke på ved valg av de forskjellige typene?

 Hodevern:

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som forekommer, og forekommer relativt ofte. Hodevern har ulike bruksområder og verneegenskaper som er viktig å kjenne til.

Eksempler på bruksområder for hodevern:

 • Hodevern mot mekanisk påvirkning
 • Hodevern mot ekstrem varme
 • Hodevern mot ekstrem kulde
 • Hodevern mot gnister, smeltet metall, kjemikalier mm.
 • Hodevern mot elektriske støt
 • Hodevern som vern for håret
 • Hodevern mot mindre støt
 • Hodevern til bruk under kjøring med moped, motorsykkel, bil mm.

Hørselsvern:

Egnet hørselsvern er påbudt når arbeidstaker utsettes for et gjennomsnittlig lydtrykknivå (normert ekvivalentnivå) høyere enn 85 dB, eller maksimalt lydnivå høyere enn 130 dB (C) Peak.

Hørselsvern vil normalt bare kunne benyttes som et midlertidig hjelpemiddel til å beskytte arbeidstakere mot støy. Der det er mulig skal støyen reduseres, slik at hørselsvern blir unødvendig.

Det finnes forskjellige typer hørselsvern. De deles i tre hovedgrupper:

 • Øreklokker
 • Ørepropper
 • Bøyle

Innenfor hver type finnes det også mange varianter som beskytter mot forskjellige støynivåer og frekvensområder.

Hvilket type som velges avhenger av flere faktorer. Hørselsvern kategoriseres etter hvilket støynivå og hvilken frekvens de beskytter mot. Arbeidsgiver kan få bistand av bedriftshelsetjenesten til å velge riktig type hørselsvern for å beskytte mot det støynivået som er på din arbeidsplass.

Arbeidstøy: 

Arbeidstøy har flere funksjoner og flere beskyttelsesklasser. Det er viktig å velge arbeidstøy som beskytter mot de risikoer man har i arbeidsmiljøet, samt iverksette gode rutiner for renhold av arbeidstøy. Arbeidstøy med innebygget funksjon må vaskes iht. anvisning for å beholde sine opprinnelige egenskaper.

Noen eksempler på typer av arbeidstøy:

 Synlig arbeidstøy som visuelt signaliserer brukers tilstedeværelse.

 • Flammehemmende arbeidstøy
 • Vanntett arbeidstøy
 • Elektrostatisk avledende tøy
 • Tøy som beskytter mot elektrisk lysbue
 • Tøy som beskytter mot kulde
 • Tøy som beskytter mot varme

Vernesko:

På samme måte som med arbeidstøy, finnes det en rekke funksjoner i en vernesko.

Her er eksempler på de mest vanlige egenskaper man kan finne i en vernesko, ofte flere i kombinasjon:

 • Beskyttelse mot varme
 • Beskyttelse mot kulde
 • Vannavvisende
 • Støtabsorberende hæl
 • Tåhette som tåler slag og kompresjon
 • Beskyttelse mot spikertramp
 • Oljebestandig såle
 • Antistatiske egenskaper

Hansker:

Det finnes tre hovedtyper av vernehansker:

 • Arbeidshansker
 • Hansker som isolerer mot varme
 • Hansker som beskytter mot kjemikalier

I tillegg er det mange som benytter hansker for å beskytte seg mot vått arbeid, som kan bidra til eksem og allergier, eller som vern mot biologisk smitte.

Det er viktig å velge hansker basert på hva de skal beskytte mot, og å bytte tilgrisede hansker umiddelbart for å unngå økt eksponering.

Åndedrettsvern:

Det skilles mellom filtrerende åndedrettsvern og trykkluftdrevne åndedrettsvern. Av filtrerende vern finnes både masker med utskiftbare filtre og filtrerende masker. Forskjellige filtre beskytter mot forskjellige typer av partikler og gass/damp. Det er derfor viktig å velge riktig åndedrettsvern basert på hva man skal beskytte seg mot. Det er også viktig å finne masker som passer til brukeren slik at de tetter godt rundt munn og nese.

Husk tiltaksrekkefølgen:

Bruk av personlig verneutstyr er siste utvei!

 1. Erstatt bruken av farlige stoffer med mindre farlige, hvis dette er mulig.
 2. Hvis farlige stoffer er nødvendige å bruke, så fjern forurensningene ved ventilasjon eller andre tekniske tiltak.
 3. Ved fortsatt risiko for eksponering skal åndedrettsvern brukes.