Innhold

Hvem bestemmer hvilket verneutstyr vi skal ha?

Det er arbeidsgiver som skal vurdere risiko og behov for verneutstyr, men det anbefales at arbeidsgivers vurdering og valg av personlig verneutstyr foretas i samråd med arbeidstakeren, eventuelt verneombud og/eller bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgiver bør ta hensyn til følgende:

  • Brukerveiledning/instruks til maskiner og utstyr som benyttes. Her er er det oppgitt hvilket verneutstyr som skal brukes.
  • Sikkerhetsdatablad for kjemikalier oppgir krav til verneutstyr ved bruk.
  • Personlig tilpasning. Ansatte er forskjellige, og noen ganger kan det være grunn til å velge verneutstyr basert på enkeltpersoners behov.
  • Er det flere typer verneutstyr som skal brukes sammen, for eksempel vernebriller og hørselvern, så må man påse at de kan kombineres uten at verneeffekten reduseres.

Se også forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 15.