Innhold

Hvem bestemmer hvilket verneutstyr vi skal ha?

Spørsmål og svar, Personlig verneutstyr

Det er arbeidsgiver som må vurdere risiko og behov for verneutstyr, men det anbefales at arbeidsgivers vurdering og valg av personlig verneutstyr foretas i samråd med arbeidstakeren, eventuelt verneombud og/eller bedriftshelsetjeneste. Man må også ta hensyn til at de ansatte er forskjellig, og at det enkelte ganger kan være grunn til å velge verneutstyr basert på enkeltpersoners behov.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: