Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvor ofte må vi skifte ut verneutstyr?

Lærlinger i verneutstyr viser tommel opp. Foto.

Dette varierer basert på type av utstyr, hva det skal beskytte mot og hvor hard bruk det er utsatt for. Arbeidsgiver skal etablere rutiner for jevnlig vedlikehold og utskifting som sørger for at verneutstyret alltid fungere etter hensikten. (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 15-4).

Når det gjelder hansker og bekledning er det særlig viktig å skifte dette dersom det har blitt tilsølt, da tilgriset hansker/tøy medfører økt hudkontakt.