Innhold

Hvor ofte må vi skifte ut verneutstyr?

Artikkel, Spørsmål og svar, Personlig verneutstyr

Lærlinger i verneutstyr viser tommel opp. Foto.

Fotograf: iStockPhoto

Dette varierer basert på type av utstyr, hva det skal beskytte mot og hvor hard bruk det er utsatt for. Generelt skal man etablere rutiner for jevnlig vedlikehold og utskifting som sørger for at verneutstyret alltid fungere etter hensikten. Når det gjelder hansker og bekledning er det særlig viktig å skifte dette dersom det har blitt tilsølt, da tilgriset hansker/tøy medfører økt hudkontakt.