Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Lederopplæring

God ledelse er sentralt for å oppnå godt arbeidsmiljø

Basisprogram for ledere. Programmets mål er å gi både ferske og litt mer erfarene ledere i førstelinje kompetanse og trygghet til å utøve god ledelse. Bedriften må selv ta initiativ til å organisere opplæringen, men alt materiell er gratis.

 

Fremtidsrettet ledelse

Rapport utarbeidet av Abelias ekspertpanel om hva som kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver.

Rapporten peker på åtte særtrekk ved fremtidsrettede arbeidsgivere, og har i stor grad overføringsverdi til andre bransjer.

Robust organisering

Verktøybok om hvordan kunnskapsbedrifter kan utvikle og styrke sin egen robusthet som organisasjon eller arbeidsplass.

Boka er utarbeidet av Abelia og Sintef med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond.

Utviklingsledelse

Idebok om utviklingsledelse. Hva kjennetegner god overordnet ledelse.

I idéboka berøres flere tema om ledelse som forklarer hvordan en kan lykkes med dette. Utarbeidet av Sintef med støtte fra Abelia, finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.