Innhold

Beredskapsplakat vold og trusler

Beredskapsplakat mot vold og trusler. Denne kan benyttes som instruks ved voldshendelser, og henges opp på arbeidsstedet. Finnes på norsk og engelsk.