Innhold

Hvilke hendelser skal egentlig registreres som avvik?

Spørsmål og svar, Risikovurdering og avvik

Alvorlige hendelser som ulykker med menneskelige, miljømessige eller materielle tap er åpenbart uønsket og skal registreres. Eksempler er arbeidsulykker, brann, utslipp mm. Det er også lovkrav knyttet til innrapportering av arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom. Dette er nærmere beskrevet i kapitlet Sikkerhet og beredskap.

Andre hendelser er kanskje ikke like åpenbare, men bør registreres. Eksempler kan være nestenulykker, feil på utstyr, manglende etterlevelse av rutiner osv.