Innhold

Hvordan definerer vi risikonivået?

Spørsmål og svar, Risikovurdering og avvik

En vanlig måte å definere risiko på er "Risikonivå = sannsynlighet x konsekvens". Det vil si at uønskede hendelser som både har høy sannsynlighet for å inntreffe og alvorlig konsekvens har et høyt risikonivå. Når man gjør en risikoanalyse er det vanlig å tallfeste både sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse. F.eks. kan man gi en hendelse man vurderer til lav sannsynlighet tallet 1, og alvorlig konsekvens gir tallet 3. Det gir et tallfestet risikonivå på 3. Hadde sannsynligheten vært høy og vurdert til 3, ville risikonivået blitt 3 x 3= 9. Risikonivået er altså en funksjon av både konsekvens og sannsynlighet.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: