Innhold

Hvordan kan min bedrift ha nytte av å håndtere avvik?

Spørsmål og svar, Risikovurdering og avvik

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:

• bedre måloppnåelse

• å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang

• å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander

• et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø

• høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap

• mer fornøyde medarbeidere

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten når sine mål.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: