Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forebygging av arbeidsulykker

Hjelmer i ulike farger.

Vernehjelmer i flere farger.

Vi vet at systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er sentralt for å forebygge at arbeidsulykker skjer i en virksomhet. Se innleggene fra vårt webinar "Like hel - før og etter jobb" som ble holdt 26. oktober 2022 for å få inspirasjon og kunnskap.

Like hel – før og etter jobb

Forebygging av arbeidsulykker

I 2021 var ikke alle ansatte like hele før og etter jobb. Dessverre hadde Norge 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet, iflg. tall fra Arbeidstilsynet. Dette er urovekkende høyt.

27 av disse ulykkene skjedde innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, industri og jordbruk. Til sammenligning ble det i 2016 registrert 25 arbeidsskadedødsfall.

Vi vet at systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er sentralt for å forebygge at arbeidsulykker skjer i en virksomhet. Arbeidsgiver er hovedansvarlig for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, og skal sørge at det blir gjennomført systematisk HMS-arbeid på alle plan i en virksomhet. Arbeidstakerne selv skal medvirke til gjennomføring av HMS-tiltakene og delta i det organiserte vernearbeidet.

Til tross for at mange bedrifter har gode rutiner, og at bedrifter har tilgang på kunnskap, verktøy og lovverk som støtter det systematiske HMS-arbeidet, er det altså allikevel altfor mange mennesker ikke kommer like hele hjem fra jobb.

Næringslivet i Norge har jobbet godt med sikkerhet. Antall dødsulykker og alvorlige skader er redusert dramatisk de siste 50 årene. Tall fra industrien viser imidlertid at utviklingen har flatet ut de siste årene. Vi bør derfor tenke nytt for å klare å få til ytterligere forbedringer.

For å rette søkelyset på dette inviterte vi til et webinar 26. oktober 2022. Du kan se innleggene fra webinaret for å få inspirasjon og kunnskap.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"