Innhold

Beredskapsplakat personskade

Plakat som beskriver riktig håndtering ved personskade. Denne kan henges opp på arbeidsplassen for at alle skal vite hva de skal gjøre i en krisesituasjon.