Innhold

Hva menes med en alvorlig skade?

Med en alvorlig skade menes enhver psykisk eller fysisk skade som medfører varig eller lang tids arbeidsudyktighet. På Arbeidstilsynets nettsider finnes definisjon og eksempler på alvorlig skade. Her finner du også meldeskjema.